logo Foundation Serce do Serca                                            
10 rok działalności 12 rok działalności
logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Father Bash Foundation

Dnia 15 lutego została podjęta uchwała o rozpoczęciu przez Fundację Serce do Serca stałej pomocy finansowej i rzeczowej dla "Father Bash Foundation".

Father Bash Foundation (Fundacja Ojca Bash), reprezentowana przez ojca Johna Baptistę Bashoborę zwraca się do Fundacji Serce do Serca z prośbą o udzielanie stałej pomocy materialnej i finansowej. Pomoc, szczególnie finansowa, udzielona przez polską Fundację Serce do Serca umożliwi realizowanie naszej Fundacji, następujących przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą opieką nad sierotami i dziećmi pokrzywdzonymi przez los, jak również nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, nastoletnimi matkami, porzuconymi dziećmi ulicy z Ugandy, Kenii, Rwandy, Kongo oraz innych krajów afrykańskich.

Father Bash Foundation jest zarejestrowaną organizacją pozarządową zajmującą się dziełami charytatywnymi, które mają na celu zadośćuczynienie cierpieniom, w których żyją dzieci, wywołanymi biedą, chorobami i wojną. Obecnie Fundacja prowadzi trzy szkoły: szkołę średnią w Ntungamo (St John Baptist Ntungamo High School), szkołę zawodową dla dziewcząt (St Mary’s Girls Secondary Vocational School), szkołe podstawową w Mbarara (Mbarara Parents Primary School). Szkoły te zapewniają dzieciom podstawowe wykształcenie i pokrywają opłaty z nim związane. Większość dzieci to sieroty, półsieroty lub dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im edukacji ze względu na warunki finansowe lub AIDS.

Pomoc finansowa pomoże nam:
  • Kontynuować budowę klas w szkołach, tak, aby stworzyć dzieciom odpowiednie warunki nauki. Na chwilę obecną klas jest zbyt mało i są one za małe, aby pomieścić stale zwiększającą się liczbę dzieci.
  • Zapewnić posiłki dzieciom między lekcjami. Większość z nich mieszka w domach i niejednokrotnie muszą pokonywać dalekie dystanse, aby dotrzeć do szkoły, nie jedzą nic do momentu powrotu do domu wieczorem. Sytuacja ta wpływa na proces uczenia, często prowadzi do złych wyników, czy nawet opuszczania lekcji.
  • Zbudować internaty dla dzieci, które pochodzą z daleka w celu zapewnienia im kwater blisko szkoły.
  • Opłacać nauczycieli pracujących w szkołach fundacji.


Dnia 20 sierpnia została podjęta uchwała o rozszerzeniu przez Fundację Serce do Serca stałej pomocy finansowej i rzeczowej dla "Divine mercy babies home" (Dom Dziecka Miłosierdzia Bożego).

Pozdrowienia w imię Jezusa. Jestem wdzięczny za Wasze stałe poparcie dla naszej fundacji.

Father Bash Foundation prowadzona przez ks. Johna Baptist Bashoborę jest zarejestrowaną organizacją pozarządową w Ugandzie (N.G.O) powołaną w celach charytatywnych, mającą zrekompensować cierpienia, w których żyją dzieci w Ugandzie. Z powodu ubóstwa, choroby i wojny ponad 5.000 dzieci codziennie potrzebuje naszej pomocy m.in. w zakresie podstawowej edukacji. Większość dzieci z tych dzieci są to całkowite sieroty lub pół-sieroty. Pozostałe mają natomiast rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić im edukacji, z powodów finansowych, albo z powodu pogorszenie sytuacji gospodarczej lub AIDS.

Z biegiem czasu pojawiło się coraz więcej opuszczonych małych dzieci w Mbarara i okolicy. Dzięki pomocy i życzliwości ludzi dobrej woli, znalazły one schronienie w domu Kakyeka dla upośledzonych. Nasz Dom Dziecka Miłosierdzia Bożego został otwarty i zarejestrowany ponad rok temu (w czerwcu 2011) w celu zapewnienia opieki nad opuszczonymi i bezdomnymi dziećmi. Przebywają tam dzieci w wieku do 5 roku życia. Father Bash Foundation planuje wspierać te dzieci dopóki nie będą one w stanie utrzymać się samodzielnie.

Naszym celem jest stać się wiodącym domem dziecka, przeznaczonym dla całościowej opieki dla opuszczonych, bezdomnych dzieci w Ugandzie. Z Miłością Boga, naszą misją jest troszczyć się i dawać nadzieję, tym pozbawionym nadziei opuszczonym i zaniedbanym , znajdującym się w nędzy niemowlętom i dzieciom w Ugandzie.

Zwracam się do ludu Bożego o finansowe, materialne i moralne wsparcie, aby móc osiągnąć ten szlachetny cel.

Niech Was Bóg błogosławi
o. John Baptist Bashobora