logo Foundation Serce do Serca                                             rok działalności logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Fundacja Serce do Serca została powołana w celu wspomagania Kościoła Katolickiego w prowadzeniu wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej, ukierunkowanej na dzieci i młodzież w Polsce i za granicą, w szczególności z krajów Afryki, które cierpią ubóstwo. Bezpośrednią inspiracją do jej założenia była chęć udzielania materialnego wsparcia ubogim i osieroconym dzieciom z Ugandy, w szczególności tym, którym z pomocą przychodzi działalność Fundacji ojca Johna Bashobory.

W związku z tym, że Fundacja Serce do Serca została ustanowiona 6 grudnia 2011 na jej patrona wybraliśmy Świętego Mikołaja. Jako motto naszej działalności przyjęliśmy umieszczone wyżej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II.

Fundatorzy Fundacji Serce do Serca
Stefania i Leszek Małeccy

Osoby pragnące wesprzeć działalność Fundacji Serce do Serca mogą przekazać swój „dar serca” na podane poniżej konto Fundacji, zaznaczając w tytule przelewu lub wpłaty: Pomoc dla dzieci z Afryki.

Konta Fundacji w PKO BP SA Oddział Wrocław


Aktualności:

Budujemy szkołę w Ugandzie!
Budujemy szkołę w Ugandzie!

Na początku 2013 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do nowego projektu naszej Fundacji – budowy szkoły w Ugandzie, dla podopiecznych Father Bash Foundation. Chcieliśmy tą inicjatywą w szczególny sposób odpowiedzieć na ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary. (więcej)

dodane 2013 Jul 04 przez Fundacja

poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 następny


Budujemy nową stolarnię w Kakoba!

W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację nowego Projektu dla podopiecznych Father Bash Foundation. Podjęliśmy decyzję o wsparciu finansowym Szkoły Zawodowej Dom Maryi Dom Nadziei w Kakoba. W ciągu ostatnich 5 lat, sfinansowaliśmy budowę części krawieckiej, budowę części małej stolarni, budowę internatu dla dziewcząt, szamba oraz systemu dostarczania wody oraz ogrodzenie wokół Szkoły. W kwietniu 2019 roku zdecydowaliśmy się dodatkowo rozwinąć Projekt stolarni, poprzez budowę nowego budynku stolarni. Jesteśmy w trakcie sprowadzania do Ugandy kontenera z maszynami stolarskimi. (więcej)

Filmy:

Zobacz więcej filmów